Lunds universitet

Ansökan om Erasmusstipendium för praktik

OBS! Alla uppgifter är obligatoriska och du kommer inte vidare om du inte fyller i allt.

   
 

När du har tryckt på "Skicka" kommer det upp en sida som du ska skriva ut. Den ska sedan skrivas under av dig och av en akademisk handledare - oavsett om praktiken bara ska erkännas i ett Diploma Supplement, eller om du ska tillgodoräkna din praktik så att du får akademiska poäng.

Skicka sedan den utskrivna ansökan tillsammans med de efterfrågade bilagorna till adressen som finns längst ned på dokumentet. Undvik att processen blir långdragen genom att se till att alla efterfrågade bilagor finns med och är fullständigt ifyllda när du skickar in din ansökan.

Frågor om Erasmuspraktiken skickas till Erasmuspraktik@stu.lu.se.

PERSONUPPGIFTER
Efternamn:
   
Förnamn:
   
Kön:
   
Personnummer:
  (ex. 19790815-9227)
Medborgarskap:
   
Postadress:
   
Postnummer:
  (ex. 221 00)
Ort:
   
Land:
   
Telefonnummer:
  (ex. +46 46 123456)
Mobilnummer:
  (ex. +46 70 123456)
E-postadress:
   
 
Heminstitution:
   
Fakultet:
   
Avklarad studietid (år) :
  (hur många år har du studerat på universitet?)
Examen:
  (den examen du får när du är klar med din utbildning)
Nivå:
   
Ämnesområde::
   
Deltagit tidigare i Erasmus ::
  (har du varit utbytesstudent inom Erasmus?)
KONTOUPPGIFTER
Bank:
 
Clearingnummer:
  (ange bara de 4 första siffrorna i clearingnumret)
Kontonummer:
   
IBAN:
  (endast vid konto i utländsk bank)
RESEUPPGIFTER
Läsår:
   
Startdatum för praktiken:
  (ska skrivas i denna form: 2007-11-01)
Slutdatum för praktiken:
  (ska skrivas i denna form: 2007-11-01)
PRAKTIKUPPGIFTER
Företaget/organisationens namn:
   
Postadress:
   
Postnummer:
   
Ort:
   
Land:
   
Kontaktperson:
   
Kön:
   
Telefonnummer:
   
Faxnummer:
   
E-postadress:
   
Praktiklön:
  (ange i euro om praktiklön utgår)
Storlek på företag/organisation:
   
Företags/organisationssektor:
   
Språkliga förberedelse:
   
Handledningsspråk:
   
TILLGODORÄKNANDE/ERKÄNNANDE
Kommer du att kunna tillgodoräkna dig din praktik i akademiska poäng?
  Ja Nej  
Om ja, vem är ansvarig för tillgodoräknandet?:
  (denna person ska också skriva på din ansökan)
Antal poäng:
  (antal ECTS-poäng du har för avsikt att tillgodoräkna)
PROGRAM FÖR PRAKTIKEN
OBS! Nedanstående måste skrivas på engelska då det kommer att vara med i kontraktet som ska skrivas på av alla parter!
Knowledge, skills and competence to be acquired:
 

(här ska du ange vilka kunskaper och färdigheter som du förväntar dig lära dig på din praktikplats)
Max 600 tecken.

 

 

Detailed programme of the training period:
 

(ge en översiktlig plan på hur praktikperioden kommer att se ut) Max 600 tecken

 

 

 

Tasks of the trainee:
  (ange i punktform vad det är som du ska göra på din praktikplats) Max 600 tecken